Sıvı LPG NedirLPG Nedir?
LPG, oda sıcaklığında ve hava basıncında buhar şeklinde görünen hidrokarbonların bir karışımıdır. Diğer özelliği de, buharın düşük kaynama noktası sayesinde buhar şeklinden likit şekline geçmesidir. LPG’nin tankerlere likit şekilde yüklenebilmesi(depolanabilmesi) önemli bir avantajdır. Alınan tek ölçüm, LPG’yi depolarken basıncı arttırmaktır. Sıkı geçmeli konteynırlardaki likit gazların buharlaşması basıncın artmasına sebep olur. Buharlaşma esnasında hacim ortalama olarak 250 faktör kadar artar. Bu LPG’nin bileşim ve sıcaklığına bağlıdır. Likit gaz miktarının azalması durumunda kalan hacim buharlaştırılmış gazla tamamlanır. Buharlaşma ve sıvılaşma(yoğunlaştırma) devam eden bir süreçtir ve bu sadece depo tamamen boş kaldığında son bulur. Gaz üzerindeki buhar basıncı da sıcaklık ve bileşime bağlıdır. Buhar basınç grafiği bu olayı gösterir. Depodaki basınç, son gaz damlası buharlaşıncaya kadar sürekli sabit kalacaktır.

LPi Nedir? (Sıvı Püskürtmeli LPG Sistemi)
Likit Propan Enjeksiyonu, LPG’nin likit haldeki enjeksiyonu demektir. LPi sistemi, içten yanmalı motordaki hava/LPG karışımını ölçmeye/dozaj ayarlamaya farklı bir yaklaşım anlamına gelir. Bu LPi sistemi 1995’te tanıtılmıştır ve geleneksel LPG sisteminin yerine geçmiştir. Başlangıçta, ince ayar yapan elektronik bir aygıtla bağlantısı mümkün olan bir buharlaştırıcı/venturi sistemi, karışımın dozunu belirliyordu. Sürekli olarak gelişmekte olan teknik, düzenleyici basınç sistemiyle elde edilenden daha hassas bir biçimde karışımın basınç dozajını ayarlamayı gerektiriyordu. Amaç, benzin yakıt enjeksiyonunu olabildiğince doğru tahmin etmektir. Bu yüzden likit LPG’yi direk olarak giriş valfine enjekte etme seçeneği mantıklıdır. Sentetik borular, montaj yapmayı kolaylaştırıcı hareket kabiliyetine sahiptir.

Tamamen yeni olan bu sistemi tanıtmak için sayısız gelişme yer almaktadır. Hemen hemen bütün parçaları ya tamamen yeni ya da buharlaştırıcı sistemde bulunabilecek parçalara kıyasla yüksek dercede değiştirilmiştir.

Buharlaştırıcı ve gaz/hava parçaları LPG bloğu ve LPG enjektörleriyle değiştirilmiştir. Ayrıca, depo likit LPG dolaşımıyla çoklu supap pompayla donatılmıştır. Bakır borularla sentetik borular yer değiştirmişlerdir. Sentetik boruların hareket kabiliyeti yüksektir ve kolayca taşınabilir. Ayrıca onlar zarara uğramaya daha az eğimlidir. Boruların patlama basıncı 345 bar’dır. Yüksek izolasyon değeri LPG’nin ısınmasını azaltarak ısı değişimini azaltır.