LGP Hakkında


LPG HAKKINDA

LPG Gerçekleri

LPG, ürettiği birim enerji başına çok daha az karbondioksit (CO2) salınımına neden olmaktadır. Çünkü hidrokarbon yakıtlara kıyasla, LPG’nin karbon-hidrojen oranı düşüktür.

LPG, bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Karışım oranına göre farklılık gösterse de doğal gaz, benzin ve dizel gibi yakıtlarla kıyaslandığında, LPG kilogram başına daha fazla enerji üretmektedir. Kalorifik değeri yüksektir.

Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre, karbondioksitin (CO2) küresel ısınma potansiyeli (GWP) faktörü, yani sera gazı etkisi 1 iken, doğal gazın (metan) 25, LPG’ninki 0’dır.

Katı parçacıklar (PM) ve azot oksitler (NOx), havaya ve insan sağlığına zarar veren en önemli maddeler arasındadır. Avrupa Birliği ülkelerinde PM’den kaynaklanan sağlık harcamalarının ton başına yaklaşık 75.000 Euro, NOx’den kaynaklanan harcamaların da yaklaşık 12.000 Euro olduğu tahmin edilmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinde katı parçacıklardan kaynaklanan kirliliğin, insan ömrünü ortalama 8,6 ay azalttığı tahmin edilmektedir. Aynı şekilde açık ateşin sebep olduğu solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle dünyada her yıl yaklaşık 1,5 milyon insanın hayatını kaybettiği hesaplanmıştır.

Odun ve kömür gibi katı yakıtlarla karşılaştırıldığında LPG’nin katı parçacık (PM) salınımı 25-30 kat daha azdır. Aynı şekilde LPG, dizele oranla 10 defa, benzinden de %30 daha az PM salınımına neden olur.

Azot oksit (NOx) salınımı en düşük otomotiv yakıtı LPG’dir. LPG kullanan bir araç km başına doğal gazlı bir araca göre %50, benzinli bir araca göre %75, dizel kullanan bir araca göre %200 daha az NOx üretir.

Avrupa Birliği’nde 1000 km başına ortaya çıkan zararlı maddelerin neden olduğu sağlık harcamaları hesaplandığında LPG’nin bu konuda olumlu etkileri görülmektedir. Çünkü LPG sağlık harcamalarının benzine kıyasla %70, dizele kıyasla %700 oranında azaltılmasını sağlamaktadır.

Avrupa Birliği ülkeleri 2020 yılına kadar otomotiv yakıtı olarak LPG kullanım oranının %2’den %10’a çıkarılmasını hedeflemektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DÜNYADA LPG    

Dünya LPG Birliği 1987 yılında kuruldu.Kuruma 1989 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından ”Danışman Kurum” statüsü verildi.

Dünya LPG Birliği, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi de dahil olmak üzere ilgili BM süreçlerinde, LPG endüstrisi temsil ediyor.                               Birliğin hali hazırda 125 ülkeden 200’ün üzerinde üyesi bulunuyor.Dünya LPG Birliği’nin 9 kişilik Yönetim Kurulunda, Türkiye’Yİ Yönetim Kurulu 1. Başkan Yardımcısı sıfatıyla Aygaz temsil ediyor.

ANKARA(A.A)- Dünya LPG (Likit Petrol Gazı) Birliği CEO’su James Rockall, birçok ülkede LPG’li araçların kullanımını özendirecek ek şerit tahsisi, taşıt vergide indirim,kit fiyatında destek gibi uygulamaların tüm dünyaya yayılacağını bildirdi.

Dünya LPG Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Rockall, dünya LPG pazarının yıllık bazda bakıldığında ortalama 300 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu kaydederek, dünyada 3 milyar kişinin LPG kullandığı,sektörün dünya çapında 2 milyondan fazla kişiye doğrudan istihdam sağladığını bildirdi.

Dünyadaki birçok ülkede LPG’li araçların kullanımını özendirecek ek şerit tahsisi, taşıt vergisinde indirim,kit fiatında destek gibi uygulamalrın yapıldığını anımsatan Rockall,   yakın gelecekte bu alandaki uygulamaların tüm dünyaya yayılacağını ve Türkiye’de de   devreyebgireceğini kaydetti.

James Rockall, Türkiye,nin LPG kullanımında başarılı bir örnek olduğunu belirterek ”Türkiye örneğini bir platformda dile getiriyor ve benzer enerji piyasalarının oluşabilmesi için diğer ülkeleri cesaretlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

-LPG konusunda Türkiye, dünyada büyük ilgi görüyor-

Dünya LPG Birliği Yönetim Kurulu 1. Başkan Yardımcısı Yağız EYÜPOĞLU da her alanda olduğu gibi LPG konusunda da Türkiye’ye büyük bir ildi olduğunu bildirdi.

LPG sektöründe Türkiye’nin başarı öyküsüne dikkat çeken Eyüpoğlu, Türkiye’deki uygulamaların dünyanın pek çok ülkesinde örnek alındığını,düzenlenen konferans ve toplantılarla,dünyanın farklı bölgelerinde mevcut vegelişmekte olan pazarlara önemli bir iş bilgisinin Türkiye’den aktarıldığını kaydetti.

Eyüpoğlu ayrıca,dünya enerji piyasalarında önemli bir yeri olan Türkiye’nin yapacağı her türlü çalışmanın, yurt dışında da büyük değer taşıdığının altını çizdi.

ÜLKEMİZDE LPG

Bugün Türkiye’de otomotiv yakıtı olarak LPG’nin pazar payı yaklaşık %12’dir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin, Avrupa Birliği hedeflerini şimdiden geçtiği görülmektedir.

Ülkemizde LPG kullanan 2,3 milyon araç sayesinde her yıl yaklaşık 1 milyon yton daha az CO2 salınımı gerçekleşmektedir.

Türkiye, LPG tüketimi açısından 2000 yılında zirveye ulaşmıştır.bu tarihte, Rusya haricinde, Avrupa’nın en büyük pazarı Türkiye olmuştur.

Türkiye dünyanın en büyük 14. LPG pazarıdır.Avrupa’daysa 3. sırada yer almaktadır.

Ev ve endüstriyel kullanımda, Türkiye dünyada 17. sırada yer almaktadır.Aynı kategoride Türkiye, Avrupanın en büyük 5. pazarıdır.

Otogaz kullanım açısından Türkiye dünyada 2. sıradayken, Avrupada 1. sırada yer almaktadır.Türkiye aynı zmanda, otogaz kullanan araç sayısı bakımından ve istasyon sayısı bakımından da dünya liderdir.