Egzos Testi 


Trafikte seyreden araçların egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin zararlı etkilerinden çevreyi korumak amacıyla, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak için yapılan ölçümlerdir.
Egzoz gazı emisyon ölçümleri, 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik esasları doğrultusunda yapılır.

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Periyodları nelerdir?

Hususi (Binek) Otomobiller: İlk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir,
Resmi Otomobiller: İlk iki yaş sonunda ve devamında yılda bir,
Diğer Motorlu Araçlar : İlk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir,
LTT Traktörler: Egzoz Emisyon Ölçümü uygulanmaz,
İki veya Üç Tekerlekli Araçlar : Egzoz Emisyon Ölçümü uygulanmaz.
Ocak 1980 tarihinden önce tescil edilmiş DİZEL motorlu araçlardan Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü istenmez
Trafikte seyreden tüm motorlu araçlar 10 yaşından sonra her yıl Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü yaptırmak zorundadır
Aracın trafiğe çıkışından sonraki muafiyet süresinin bitim tarihinden itibaren bir ay içerisinde egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırılması zorunludur. Takip eden emisyon ölçümlerinde aracın trafiğe çıkış tarihi esas alınarak uygulanır.

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü için gerekli belgeler nelerdir?:

Egzoz emisyon ölçümünü ilk defa yapacak araçlar için sadece ruhsatla gelinmesi yeterlidir.
Araç sahibi egzoz emisyon ölçümünü belgeleyemiyorsa, bir önceki döneme ait egzoz emisyon ölçüm bedelini yasal gecikme faizi ile birlikte ödedikten sonra içinde bulunulan yıla ait egzoz emisyon ölçümünü yaptırabilir.

Egzoz gazı emisyon ölçüm işlemi sonucu sınır değerlere uygun çıkmayan araç sahibi, aracının gerekli bakımını ve egzoz gazı gemisyon ölçümünü bir ay içerisinde yaptırmakla yükümlüdür.
Araç sahibi bir ay içerisinde aynı istasyonda yapılacak ölçüm tekrarı için herhangi bir ücret ödemez.

                                             FİRMAMIZ tomurcukoto;
          T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı motorlu taşıt egzos gazı emisyon ölçümü
                                            YETKİLİ İSTASYONUDUR.

Bilgi İçin: 0544 441 12 41