Egsoz Gaz TestiServisimiz çevre bakanlığından onaylı, yetkili egsoz emisyon ölçüm
istasyonudur.

Her türlü aracın yakıt sistem testi yapılmakta ve
yakıt sistemi arızaları giderilmektedir.


EGZOZ TESTİ

 

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

 

 

Egzoz Gazı Ölçümü; Trafikte seyreden araçların egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin zararlı etkilerinden çevreyi korumak amacıyla, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak için yapılan ölçümlerdir.

Egzoz gazı emisyon ölçümleri, 11 Mart 2017 tarihli ve 30004sayılı ResmîGazete’de

yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği esasları doğrultusunda yapılır.

 

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Periyodları nelerdir?

MADDE 6 –

(1) Motorlu taşıt sahipleri, sahibi bulundukları taşıtın egzoz gazı emisyon ölçümlerini bu maddede belirtilen periyotlarda yaptırmak ve taşıtının egzoz gazı emisyonlarının TS 13231 Standardında belirtilen sınır değerlere uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) Taşıtlar, cinslerine, kullanım amaç ve şekillerine uygun olarak;

  1. a) Hususi ve resmi otomobiller ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir,
  2. b) Diğer motorlu taşıtlar ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir,

periyodik egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi tutulur.

  1. c) İlk defa egzoz gazı emisyon ölçümü yapılacak taşıtların ölçüm tarihinin belirlenmesinde Motorlu Araç Trafik Belgesinde yer alan ilk muayene geçerlilik süresi esas alınır.

(3) Taşıt sahipliğinin değişmesi durumunda egzoz gazı emisyon ölçümünün geçerlilik süresi değişmez. Ancak taşıtın plakasının değiştirildiği durumda taşıtın eski ve yeni plakasına ait motorlu araç trafik belgelerinin ve noter satış belgesinin fotokopisi ile birlikte il müdürlüğüne müracaat edilir. Bu belgelerin ibraz edilememesi veya taşıt sahibinin talebi halinde ölçüm yenilenir.

(4) Egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolmamış olsa bile kaza, değişiklik, tadilat ve benzeri nedenlerle taşıt muayenesinin yenilenmesinin zorunlu olduğu durumlarda egzoz gazı emisyon ölçümleri de yenilenir.

(5) İstasyonumuzda (Tomurcuk Otomotiv Egzoz Gazı Ölçüm İstasyonunda)“Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Kameralı Sistemle Kayıt Altına Alınmaktadır.

 

 

 

 

Egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi olmayan araçlar;

 

MADDE 7 – (1) İş makineleri, traktörler, iki, üç veya dört tekerlekli motosikletler ve mopetler, elektrikli ve hibrit elektrikli taşıtlar ile hidrojen yakıtlı taşıtlar, havaalanlarında bulunan özel kullanıma haiz plakasız taşıtlar ve model yılı 1979 ve öncesi olan dizel motorlu taşıtlar egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi değildir.

 

Egzoz gazı emisyon ölçüm usul ve esasları ile sonuçların değerlendirilmesi;

 

Taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Egzoz gazı emisyon ölçümü için gelen taşıtın trafik tescil bilgileri ile sisteme kaydı yapılır.

 

Egzoz gazı emisyon ölçüm ücretleri ilk ölçüme başlanmadan önce peşin olarak ödenir.

2018 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Ücreti 55 TL olarak belirlenmiştir.

 

Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt sahipleri otuz gün içerisinde aynı istasyonda ilk ölçümden sonra yapılacak en fazla 2 ölçüm için ücret ödemez.

Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt sahipleri başka bir yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonunda ölçüm yaptırmak istedikleri takdirde yeniden ücret ödeyerek ölçüm yaptırabilir.

 

Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu uygun olan taşıt sahibine, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sisteminden ölçüm sonuçlarının uygun olduğuna dair ölçüm raporu verilir.

Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu, sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt sahibine, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sisteminden ölçüm sonuçlarının uygun olmadığına dair ölçüm raporu verilir. Taşıt sahibi, taşıtının gerekli bakım, onarım ve tamiratını yaptırarak otuz gün içerisinde egzoz gazı emisyon ölçümünü yeniden yaptırmak zorundadır.

(5) Çift yakıt kullanan motorlu taşıtlarda egzoz gazı emisyon ölçümü her iki yakıta göre yapılır. Her iki yakıta ait ölçüm sonuçlarının TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere uygun olması zorunludur.

(6) Taşıt sahibi, ölçüm raporunu taşıtında bulundurmak ve istenildiğinde denetim yetkilisine ibraz etmek zorundadır.

(7) Taşıt sahibi, taşıtının egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmış olduğu tarihi ve geçerlilik süresini e-devlet üzerinden takip edebilir.

 

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü için gerekli belgeler nelerdir?:

Egzoz emisyon ölçümünü ilk defa yapacak araçlar için sadece Trafik Tescil Belgesi ve ait olduğu araç ile birlikte gelinmesi yeterlidir.

Egzoz gazı emisyon ölçüm işlemi sonucu sınır değerlere uygun çıkmayan araç sahibi, aracının gerekli bakımını ve egzoz gazı emisyon ölçümünü bir ay içerisinde yaptırmakla yükümlüdür.

 

FİRMAMIZ tomurcukotomotiv;

 

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Motorlu Taşıt Egzos Gazı Emisyon Ölçümü

 

             YETKİLİ İSTASYONUDUR.

 

NOT: Firmamız ayrıca BOSCH CAR Yetkili servisi olarak tüm araçların yakıt sistemi bakım ve onarım hizmetleri ile TUV TURK Kontrolü öncesi kontrol hizmetleri vermekte olup;

Testler sonucunda olumsuz rapor alan araçların yakıt sistemi ve diğer motor arızaları uzman personelimiz tarafından giderilerek  geçerli ölçüme hazır hale getirilmektedir.